måndag, november 8

Öppet brev till Jordbruksverket!

Ett nytt EU-direktiv hotar den biologiska mångfalden och kommer att göra så fritidsodlare får färre fröer att välja på. Troligtvis kommer små frösäljande svenska företag att bli tvungna att lägga ner verksamheten av ekonomiska skäl. Läs en av många protestskrivelser om detta:

Inga kommentarer: