lördag, juni 12

Flera Irisar

Fler Irisar, det är svårt att få någon överblick, eftersom jag har spritt ut dem på olika ställen i trädgården. Har just insett att det är väldigt många av ett par sorter. När de väl etablerat sig efter ett par år brer de ut sig rejält. Jag måste nog ge bort några. Problemet är att det är svårt att skilja dem åt efter blomningen.Den här vita och gula irisen är ljusare än den tidiga gula, medelhög, slår ut när de tidiga gula börjar vissna.

Denna strandiris börjar blomma några dagar senare än den som är rent blå, de är båda höga och står nära varandra.
Närbild på den blå, något tidigare strandirisen.
En ljuslila iris, medelhög.

Inga kommentarer: